Wszystkie wpisyMonika Kołodziejczyk

Zanim przyjdziesz na psychoterapię…

… zadajesz sobie pewnie mnóstwo pytań – na czym tak naprawdę terapia polega, jak przebiega, jak będą wyglądały spotkania…

Zapraszam więc do lektury krótkiego artykułu, który odpowie na te pytania i być może pomoże w zrobieniu pierwszego kroku na drodze uporania się z dręczącymi Cię problemami.

W Gabinecie Psychoterapeutycznym Znajdź Się pracuję wyłącznie z osobami dorosłymi, oferując psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię dla par.

Proponowana przeze mnie psychoterapia prowadzona jest w nurcie integracyjnym co oznacza, że korzystam odpowiednio z dorobku różnorodnych szkół terapeutycznych tak, aby jak najskuteczniej pomagać Klientowi w pokonywaniu jego trudności.

W psychoterapii jednym z ważniejszych czynników leczących jest relacja terapeutyczna pomiędzy Klientem i Psychoterapeutą, stwarzająca przestrzeń dla uzyskania trwałych i pozytywnych zmian w obszarze myśli, uczuć, zachowań i utrwalonych destrukcyjnych schematów w relacjach po to, aby pomóc Klientowi w przezwyciężeniu doświadczanych trudności. Nawiązuje się ona w bezpośrednim kontakcie Klienta z Psychoterapeutą co oznacza, że wymagane jest osobiste spotkanie obydwu stron w gabinecie terapeutycznym – a więc w miejscu dającym możliwość spokojnej, intymnej rozmowy w atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania. Czasem, z różnych względów spotkania takie, przy zachowaniu wszystkich ważnych zasad, odbywają się online.

Ważnym czynnikiem powodzenia psychoterapii jest także regularność sesji, spotkania powinny odbywać się cyklicznie w stałym określonym dniu tygodnia i o stałej godzinie. Aby było to możliwe, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii rezerwuję dla Ciebie stały termin, przeznaczony wyłącznie na sesje dla Ciebie, a Ty zobowiązujesz się przychodzić wtedy na spotkania. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, trwają 50 min (terapia indywidualna) lub 55/75 min (terapia dla par), a sama psychoterapia od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań – w zależności od potrzeb, problemów i sposobu pracy Klienta.
Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzam zawsze wstępną konsultacją. Jest to kilka pierwszych spotkań, w czasie których określamy trudności Klienta, cel pracy terapeutycznej, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, najbardziej odpowiednią formę pomocy oraz inne istotne kwestie. Jeśli chcesz umówić się na taką wstępną konsultację, możesz to zrobić samodzielnie poprzez portal Znany Lekarz lub skontaktować się ze mną telefonicznie, mailem lub SMS, wtedy wspólnie ustalimy dogodny termin.

Po zebraniu wstępnego wywiadu może się okazać, że przed rozpoczęciem psychoterapii poproszę Cię o konsultację u innego specjalisty: psychiatry, neurologa, lekarza rodzinnego lub terapeuty uzależnień. Ma ona na celu potwierdzenie bądź wykluczenie możliwych problemów wymagających farmakoterapii, chorób somatycznych, mikrouszkodzeń centralnego układu nerwowego lub określenie stopnia uzależnienia i jest niezbędna do ustalenia dalszej formy i celu pracy terapeutycznej.

Jeśli w efekcie zdecydujemy się na współpracę, zawieramy kontrakt terapeutyczny, będący zbiorem zasad i dobrych praktyk, obowiązujących obie Strony, a służących zapewnieniu efektywnej pracy.

Na początku naszych spotkań możesz spodziewać się pytań pozwalających lepiej poznać Ciebie, Twoją historię rodzinną, doświadczenia, ważne relacje. Możesz także dostać kwestionariusze diagnostyczne do wypełnienia, czasem poproszę Cię o zrobienie jakiegoś zadania w domu.

Sam proces terapeutyczny polega na eksplorowaniu doświadczeń, emocji i myśli Klienta w celu poznania i wprowadzenia pożądanej zmiany w utrwalonych mechanizmach i schematach osobistych, powodujących różnorodne problemy w jego życiu. Klient, w atmosferze zaufania i empatii może zrozumieć, co jest faktycznym powodem jego trudności, dotrzeć do jego genezy, ale przede wszystkim nauczyć się nowych, korzystnych dla niego sposobów funkcjonowania, wchodzenia w relacje ze sobą i innymi osobami oraz uzyskać większą satysfakcję z życia. Psychoterapia jest procesem zmiany – w jej trakcie dążymy do tego, aby usunąć czy zmienić to, co utrudnia Klientowi codzienne funkcjonowanie tak, aby w efekcie jego życie stało się łatwiejsze, bardziej szczęśliwe czy satysfakcjonujące w różnych obszarach.

Warto abyś wiedział, że wszystko o czym rozmawiamy na sesjach jest z mojej strony objęte tajemnicą zawodową, a więc nie dzielę się tym z nikim; z dochowania owej tajemnicy zwolniona mogę być jedynie w sytuacjach ściśle określonych prawnie.

Proces psychoterapii może zostać zakończony przez Klienta w dowolnym momencie, jednak w trosce o efekt psychoterapii, decyzję taką powinien podjąć wspólnie Psychoterapeutą. Terapia uznana jest za skuteczną i pomyślnie zakończoną, gdy:

  • Ustąpiły lub uległy znacznemu złagodzeniu zgłaszane przez Klienta na początku trudności.
  • Klient ma subiektywne poczucie wyleczenia.
  • Podniosła się jakość życia Klienta.
  • Zmianie uległy dotychczasowe niekonstruktywne wzorce zachowania czy myślenia, powodujące problemy Klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Monika Kołodziejczyk