Wszystkie wpisyKontrakt terapeutyczny

Kilka słów o sprawach formalnych

Jeśli umówiłeś się na wizytę po raz pierwszy lub nasze spotkania nie odbywają się regularnie, to z tego wpisu dowiesz się o najważniejszych ogólnych zasadach współpracy, a także o organizacji spotkań, zasadach płatności i odwoływania wizyt.

Zasady ogólne

 1. Rozpoczęcie współpracy poprzedzone jest kilkoma sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi, których celem jest rozpoznanie trudności Klienta, ustalenie celów pracy, odpowiedniej częstotliwości spotkań, obowiązujących zasad oraz innych kwestii istotnych dla efektywności współpracy.
 2. Obowiązkiem Terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufności dotyczących tak faktu uczestniczenia w spotkaniach, jak i informacji uzyskanych w ich trakcie.
 3. Terapeuta zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej tylko w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, zwłaszcza w sytuacjach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub innych osób.
 4. Terapeuta może odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania współpracy jeśli uzna, że jego kompetencje nie są odpowiednie, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego specjalistę lub miejsce, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.

Organizacja spotkań i zasady płatności

 1. Konsultacje i sesje terapeutyczne podlegają opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Gabinetu i w serwisie rezerwacyjnym.
 2. W przypadku wizyt pierwszorazowych oraz Klientów bez stałej rezerwacji (zapisujących się na wizyty w wybranych przez siebie terminach), warunkiem rezerwacji spotkania jest wniesienie pełnej opłaty w dniu zapisu; jej brak skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Opłata podlega zwrotowi jeśli wizyta zostanie odwołana przez Klienta na minimum 48 godzin przed terminem wizyty. Opłata jest bezzwrotna, jeśli Klient odwoła spotkanie lub zmieni jego termin na mniej niż 48 godzin przed zarezerwowanym terminem.
 4. Jeśli sesja została już opłacona, a Terapeuta musi ją odwołać lub przełożyć na inny termin, wpłata może zostać zwrócona lub przełożona na poczet kolejnego spotkania, zgodnie z decyzją Klienta.
 5. W przypadku podejrzenia infekcji Klient nie powinien przychodzić na wizytę, może wtedy po uprzednim uzgodnieniu z Terapeutą zamienić spotkanie na formę konsultacji on-line, o ile według Terapeuty będzie to możliwe lub zasadne. Co do zasady Terapeuta nie oferuje sesji on-line i taka zamiana traktowana będzie jako wyjątek.
 6. Opłata za sesję przyjmowana jest dniu rezerwacji kartą płatniczą, przelewem na konto: 73105010251000009075051152 lub BLIK na numer telefonu 730287994. Opłata może być także pobierana poprzez serwis rezerwacyjny w momencie dokonywania wstępnej rezerwacji terminu.
 7. Jeśli w wyniku sesji konsultacyjno-diagnostycznych zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu procesu psychoterapii, Terapeuta rezerwuje dla Klienta ustalony z nim, stały, cykliczny termin, zazwyczaj raz w tygodniu.
 8. Warunkiem rezerwacji stałego terminu wizyt jest wniesienie przez Klienta opłaty z góry za liczbę sesji przypadających w danym miesiącu. Szczegółowe zasady omawiane są z Klientem podczas zawierania kontraktu terapeutycznego.
 9. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 10. Telefony powinny zostać przed każdą sesją wyciszone, aby nie zakłócały przebiegu spotkania.